Members of both Association of Neurosurgeons of Russia and WFNS.

  Alekseev S.N., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-84-59.
  Babichenko V.V., M.D.
Department of Neurosurgery
State Medical University / Municipal Clinical Hospital
Kholzunova 19/11,
Saratov 410017
Phone: 51-51-56.
  Balyazin V.A., M.D.
Department of Neurology and Neurosurgery
Rostov Medical Institute
Nakhitchevanskiy 38,
Rostov-na-Donu 344022
Phone: 65-56-05; Fax: 53-06-11.
  Bersnev V.P., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone (fax): 272-98-79.
  Burnin S.M.
Region Clinical Hospital
Mednogorsk
Tshelyabinsk 454076
Phone:34-17-64
  Cherekaev V.A., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-86-84; Fax: 975-22-28.
  Dorosh K.V., M.D.
Central Navy Clinical Hospital
p/o Kupavna,
Zheleznodorozhniy,
Moscow's region 143990
Phone: 527-80-10 /Ext. 194/.
  Eliava Sh.Sh., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-33-95; Fax: 975-22-28.
  Filatov Yu.M., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-33-95; Fax: 975-22-28.
  Frayerman A.P., M.D.
Nizhegorodskiy NIITO
Verhnevolzhskaya naberezhnaya 18,
Nizhniy Novgorod 603155
Phone: 46-20-65; Fax: 36-05-91.
 

Gaidar B.V. , MD. Ph.D.
Russian Military Medical Academy, Department of Neurosurgery
Pirogovskaya 3
St.Petersburg 194176
Phone: 329-71-72

  Gizatullin Sh.Kh., M.D.
Main Military Clinical Burdenko's Hospital
Gospitalnaya sq. 3,
Moscow 105229
Phone: 263-53-22.
  Gobeev V.Kh., M.D.
Semashko Regional Hospital
Rodionova 190,
Nizhniy Novgorod 603126
Phone: 38-95-57.
  Golanov A.V., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-61-91; Fax: 975-22-28.
  Ivakina N.I., M.D.
Regional Pediatric Clinical Hospital
Akmola
KAZAKHSTAN (not Russian Federation)
  Ivanov A.Yu., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone: 273-84-52.
  Ivanova N.Ye., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone: 273-85-52.
  Kadashev B.A., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-84-59.
  Kalinin P.L., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-84-59.
  Karp V.N., M.D.
Regional Military Hospital
Krasnogorsk 114,
Moscow's region 143400
Phone: 561-85-32.
  Khachatryan V.A., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
  Khelimskii A.M., M.D.
State Medical Institute
Muravyova-Amurskogo 35,
Khabarovsk 680000
Phone: 22-17-76.
  Khilko V.A.
GMPB N2
Uchebniy per. 5
St.Petersburg 194354
Phone: 510-79-49
  Khristoforova M.I., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone: 272-84-52.
  Kirilin B.A., M.D.
Department of Neurosurgery
Ryazan Regional Clinical Hospital
Internatsionalnaya 3a,
Ryazan 390039
Phone: 53-34-65.
  Kolesov S.N., M.D.
Nizhegorodskiy NIITO
Verhnevolzhskaya naberezhnaya 18,
Nizhniy Novgorod 603155
Phone: 36-66-48; Fax: 36-05-91.
  Konovalov A.N., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-65-26; Fax: 250-93-51.
  Kotlyarov V.N., M.D.
Tchita Regional Clinical Hospital
Matveyeva 64,
Tchita 672000
Phone: 6-77-70.
  Kozlov A.V., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-86-84; Fax: 975-22-28.
  Kravchuk A.D., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-14-63; Fax: 250-14-63.
  Kryulov V.V., M.D.
Sklifosovsky Institute of Emergency Medicine
B. Suharevskaya sq. 3,
Moscow 129010
Phone: 921-53-22; Fax: 422-33-49.
  Lazarev V.A., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-33-95.
  Leshinskii V.G., M.D.
Yekaterinburg Clinical Hospital N40
Volgogradskaya 189,
Yekaterinburg 620102
Phone: 28-12-51; Fax: 28-86-08.
  Liokumovitch G.M., M.D.
Regional Hospital
Clinical 74,
Kaliningrad 236016
Phone 46-42-90; 43-69-29; Fax: 46-06-83.
  Livshitz L.Ya., M.D.
Department of Neurology
Saratov Hospital N9
B. Gornaya 4,
Saratov 410030
Phone: 26-88-32.
  Loshakov V.A., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-61-91; fax: 975-22-28.
  Lutzik A.A., M.D.
Department of Neurosurgery
Medical Institute of Postgraduate Education
Streetoiteley 5,
Novokuznetsk 654080
Phone: 45-48-73.
  Makhmudov U.B., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-86-84; Fax: 975-22-28.
  Mozhaev S.V., M.D.
Neurosurgical Dpt.
Institute of Human Brain
akad. Pavlova 9,
St.Petersburg 197376
Phone: 234-92-40; Fax: 234-32-47.
  Mukhamedzhanov D.Zh., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-16-52; Fax: 975-22-28.
  Muzlaev G.G., M.D.
Regional Clinical Hospital
1 Maya 167,
Krasnodar 350086
Phone: 57-90-98.
  Ninel V.G., M.D.
Neurosurgical Clinic
Saratovskii NIITO
Tchernyushevskogo 148,
Saratov 410002
Phone: 26-08-96.
  Okladnikov G.I.
Novosibirskiy Medical Institute
Krasniy pr 52
630091 Novosibirsk
Phone 46-31-88 Fax 23-95-29
  Olushin V.E., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone: 273-92-08; Fax: 375-56-07.
  Panuntsev V.S., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone (fax): 273-85-52.
  Parfionov V.E.
Russian Military Medical Academy Department of Neurosurgery
Pirogovskaya 3,
St.Petersburg 194176
Phone: 329-71-72
  Perlmutter O.A., M.D.
Nizhegorodskiy NIITO
Verhnevolzhskaya naberezhnaya 18,
Nizhniy Novgorod 603155
Phone: 46-20-21; Fax: 36-05-91.
  Potapov A.A., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone (fax): 250-01-00.
  Rekhalov A.F., M.D.
Semashko Regional Hospital
Rodionova 190,
Nizhniy Novgorod 603126
Phone: 38-95-57.
 

Reutov A.V.
OKB, Department of Neurosurgery
Barbisheva, 39
362041, Vladikavkas
Phone: 38-95-57.

  Rogozhkin S.B., M.D.
Semashko Regional Hospital
Rodionova 190,
Nizhniy Novgorod 603126
Phone: 38-95-57.
  Romanyugo A.D.
Region Clinical Hospital
Mednogorsk
Tshelyabinsk 454076
Phone:34-17-64
  Rudnev I.N., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-33-95.
  Safin Sh.M., M.D.
Bashkiriya Medical University and Regional Clinical Hospital
Dostoyevskogo 32,
Ufa 450087
Phone: 22-08-61.
  Sakovitch V.P., M.D.
Yekaterinburg Clinical Hospital N40
Volgogradskaya 189,
Yekaterinburg 620102
Phone: 28-86-14; Fax: 28-86-08.
  Serbinenko F.A., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-35-42; Fax: 975-22-28.
  Shaginyan G.G., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-22-68; Fax: 975-22-28.
  Shevelev I.N., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-33-85; Fax: 975-22-28.
  Shimanskiy V.N., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-86-84; Fax: 975-22-28.
  Shkarubo A.N., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-84-59.
  Sokolov A.F., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-84-59.
  Talanov A.B., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-33-95; fax: 975-22-28.
  Tanyashin S.V., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 251-86-84; Fax: 975-22-28.
  Tigliev G.S., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone: 272-98-19; Fax: 350-33-27.
  Trunin Yu.K., M.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5,
Moscow 125047
Phone: 250-84-59.
  Umerov Ye.Kh., M.D.
Central Navy Clinical Hospital
p/o Kupavna,
Zheleznodorozhniy,
Moscow's region 143990
Phone: 527-80-10 /Ext. 194/.
  Usanov Ye.I., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
Phone: 273-80-96.
  Valieva K.G., M.D.
Bashkiriya Medical University and Regional Clinical Hospital
Dostoyevskogo 32,
Ufa 450087
Phone: 22-08-61.
  Vishnevskiy A.A.
GMPB N2
Uchebniy per. 5
St.Petersburg 194354
Phone: 510-93-15
  Voronov V.G., M.D.
Polenov's Neurosurgical Institute
Mayakovskaya 12,
St.Petersburg 192104
 

Yeoltchiyan S.A., MD. Ph.D.
Burdenko's Neurosurgical Institute
Fadeyeva 5
125047 Moscow
Phone: 250-22-68.

  Yermekov J.M., M.D.
State Medical University
Tolebi 88,
Alma-ata 480002
KAZAKHSTAN (not Russian Federation)
Phone: 44-14-70.
  Yerzhakov S.V., M.D.
Regional Clinical Hospital
1 Maya 167,
Krasnodar 350086
Phone: 57-90-89.